web analytics
Acasă > Juridic > Recepţia lucrării- model de proces verbal

Recepţia lucrării- model de proces verbal

Antetul firmei prestatoare si datele de recunoastere a ei )

PROCES VERBAL DE RECEPŢIA LUCRĂRII

Nr.: ………….. din data de: 21-Feb-06
Subsemnaţii:
1. ……………………………………, în calitate de prestator, reprezentată aici de catre…………..………….
şi
2. ……………………………….., în calitate de beneficiar, reprezentată aici de catre …………………,
am procedat la predarea, respectiv primirea lucrării executate de prestator conform Deviz de lucrări Dnr_  după cum urmează:
  • (se trece denumirea lucrarii sau a lucrarilor executate, ca in devizul de lucrari)…………………………….

    După punerea în funcţiune a instalaţiei, efectuarea probelor şi verificărilor în conformitate cu normele şi normativele în vigoare, beneficiarul a luat în primire instalaţia de mai sus fără să aibă obiecţiuni.

 

  (Daca Beneficiarul a avut obiectiuni, acestea se consmneaza mai jos, vicii ascunse vicii ascunse…etc.,  descrierea, lor cu termen de reparatie, cine executa, daca au fost sau nu au fost executate)

 

Drept pentru care s-a întocmit prezentul Proces Verbal în 2 exemplare originale, fiecare având aceeaşi valabilitate, câte una pentru fiecare din părţi.

Beneficiar,                                                                      Prestator,

Categories: Juridic Tags: ,
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.
Trebuie să fii logat pentru a povesta un comentariu.