web analytics

Arhivă

Arhivă pentru ‘Juridic’ Categoria

Recepţia lucrării- model de proces verbal

Antetul firmei prestatoare si datele de recunoastere a ei )

PROCES VERBAL DE RECEPŢIA LUCRĂRII

Nr.: ………….. din data de: 21-Feb-06
Subsemnaţii:
1. ……………………………………, în calitate de prestator, reprezentată aici de catre…………..………….
şi
2. ……………………………….., în calitate de beneficiar, reprezentată aici de catre …………………,
am procedat la predarea, respectiv primirea lucrării executate de prestator conform Deviz de lucrări Dnr_  după cum urmează:
 • (se trece denumirea lucrarii sau a lucrarilor executate, ca in devizul de lucrari)…………………………….

  După punerea în funcţiune a instalaţiei, efectuarea probelor şi verificărilor în conformitate cu normele şi normativele în vigoare, beneficiarul a luat în primire instalaţia de mai sus fără să aibă obiecţiuni.

 

  (Daca Beneficiarul a avut obiectiuni, acestea se consmneaza mai jos, vicii ascunse vicii ascunse…etc.,  descrierea, lor cu termen de reparatie, cine executa, daca au fost sau nu au fost executate)

 

Drept pentru care s-a întocmit prezentul Proces Verbal în 2 exemplare originale, fiecare având aceeaşi valabilitate, câte una pentru fiecare din părţi.

Beneficiar,                                                                      Prestator,

Categories: Juridic Tags: ,

Cazierul fiscal, noi infractiuni adaugate

Lista faptelor care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabililor cuprinde, conform noilor reglemantari, 48 infractiuni si 32 contraventii sanctionate de legile financiare, vamale, precum si de cele care privesc disciplina financiara. Anterior, lista includea 54 de infractiuni si 30 de contraventii.

Astfel, Executivul a actualizat lista faptelor care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabililor, avand in vedere ca majoritatea actelor normative care stabileau si sanctionau aceste fapte au fost abrogate si inlocuite cu acte normative noi.

  Printre infractiunile

  care se vor inscrie in cazierul fiscal,  se numara:
  – Fapta contribuabilului care, cu intentie, nu reface documentele de evidenta contabila distruse, in termenul inscris in documentele de control, desi acesta putea sa o faca ( fapta prevazuta de art. 3 din Legea nr. 241/2005  pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si sanctionata cu amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei)
  – Impiedicarea, sub orice forma, a organelor competente de a intra, in conditiile prevazute de lege, in sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale ( fapta prevazuta de art. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si pedepsita cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda)
  – Retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa (fapta prevazuta de art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si pedepsita cu inchisoare de la 1 an la 3 ani sau amenda)
  – Fapta persoanei care, cu rea-credinta, a facut declaratii inexacte, in baza carora s-a operat o inmatriculare ori s-a facut o mentiune in registrul comertului (prevazuta de art. 48 alin. (1) din Legea privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  si pedepsita inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda de la 100 lei la 500 lei, daca, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune mai grava.

  In schimb, printre contraventiile care se inscriu in cazierul fiscal se numara:
  – Refuzul debitorului supus executarii silite de a preda bunurile organului de executare spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispozitie acestuia pentru a fi identificate si evaluate ( fapta prevazuta de art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  si sanctionata cu amenda de la 500 de lei la 1000 de lei, pentru persoajne fizice, si de la 1000 de lei la 5000 de lei, pentru persoane juridice).
  – Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregsitrate in contabilitate ( fapta prevazuta de art. 41 pct. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si sanctionata cu amenda de la 1000 de lei la 10000 de lei ) Sursa avocatnet.ro
  Citeste de la sursa tot articolul

 

In conformitate cu HG nr. 724/2008, lista cuprinde 48 infractiuni si 32 contraventii sanctionate de legile financiare, vamale, precum si de cele care privesc disciplina financiara.

Categories: Juridic Tags: ,

Stii sa-ti alegi avocatul?

Cum sa-ti alegi avocatul sau juristul? Judecator Gheorghe Morosanu – Lucrarea Patronul si Juristul in Romania Europeana
E foarte important, dar si foarte greu de dat o reteta. Un prim sfat: nu din prima. Asa cum la primul doctor nu esti prea lamurit si convins ca ti-a gasit boala adevarata si leacul potrivit, si-l verifici mergand si la altul, tot la fel si cu slujitorii legii: dupa discutia cu primul, amana hotararea pe a doua zi, discuta si cu al doilea, sau al catelea vrei, apoi hotaraste-te, punand in calcul:
 • -care din ei te-alamurit mai bine?
 • – care era asaltat de clienti?
 • – care parea cel mai nerabdator sa-ti taie chitanta de onorariu?
 • – care parea sa aiba o prestanta mai buna?
 • – care ti-a dat asigurarile cele mai mari de castig si care a fost sincer, aratandu-ti si riscurile?
 • – care era tratat cu respect de judecatorii ce treceau prin curte?

In sfarsit, intra prin salile de judecata si vezi care sunt ascultati mai cu atentie de public si, mai ales, de instanta.

Sursa: ,,Redactia Infojuridic”: stiri@stiri-e-juridic.ro

Categories: Juridic Tags:

Conventia civila-model

     Conventia Civila este o forma de contract de prestari de servicii in care nu au loc raporturi ierarhice de munca. Singura obligativitate reala a partilor este sa plateasca impozitul datorat statului pe banii platiti angajatului (celui care presteaza serviciul) de catre angajator care trebuie sa retina contravaloarea acestui impozit si sa o predea la ANAF-filiala locală. Acest gen de raporturi este practicat de Asociaţia de proprietari pentru a-şi plăti femeia(ile) de serviciu, casierul sau ceilalţi angajaţi ai asociaţiei. Pentru aceasta, nu se mai plăteşte CASS, sanătatea, incepând cu vara lui 2008.

    Mai avem un aspect pe care trebuie sa-l aducemin discutie: chemati la Dvs acasa pe cineva sa se urce pe acoperis, sa va faca o lucrare de reparatii, sau sa va sape un sanţ. Intre timp, persoana sufera un accident si moare. Ce faceţi ? Inspectoratul de protecţia muncii, in acest caz va face o ancheta si va a gasi vinovat că, in calitate de angajator nu i-aţi facut instructajul de protecţia muncii, aşa cum prevede legea 319/2006 si in Normele metodologice de aplicare a acestei legi. indiferent care va fi formularea abordata pe mai departe intr-o convenţie civilă pe care o încheiaţi, interesul Dvs este ca sa nu excludeţi art. 9 din modelul de mai jos: el obliga prestatorul de a-ţi lua musuri concrete de protecţia mincii , a mediului şi prevenirea incendiilor, pentru care este răspunzător.

    Mai jos postam un model de Convenţie civilă pe care l-am folosit in astfel de momente. Public acest model pe care l-am facut eu, pentru ca cei de la forţele de muncă (ITM) spun ca nu există aşa ceva, interesul lor fiind pentru încheierea unui contract de muncă, din care statul are de câstigat.

CONVENTIE CIVILAnr.:………………… din data de……………………..
 

 

 

Cap. I PARTILE CONTRACTANTE Art. 1. Societatea Comerciala : ……………………………………REPREZENTATA DE……………………….., in calitate de administrator care este denumita in continuare ca ANGAJATOR
si
Dl.(Dna) ………………………………………………..,domiciliat(a) in loc. ……………………, str. ………………………., nr. ……., judetul ……………………….., posesor(oare) al(a) B.I./C.I./ pasaportului cu seria………, nr. ……………………., eliberat(a) de…………………la data de……………………, CNP/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, denumit in continuare PRESTATOR,
am constatat ca sunt indeplinite conditiile art. 948 din Codul Civil si in baza prevederilor art. 969, art.970 si urmatoarele, am incheiat prezenta CONVENTIE CIVILA in baza conditiilor stabilite de comun acord.

Cap. II OBIECTUL CONVENTIEI
Art. 2. Activitatea care urmeaza sa fie desfasurata/prestata de PRESTATOR in favoarea ANGAJATORULUI este …………………… ………… ……………………………………………………………………………..……………………………………………………
Art. 3 Locul desfasurarii muncii: la beneficiarii ANGAJATORULUI.
Art. 4. Durata muncii: activitatea prevazuta la art.2. va fi prestata zilnic timp de ….. ore, a cate …… saptamani pe luna.
Art. 5. Remuneratia: pentru activitatea prevazuta la art.2., este bruta in cuantum de ……………….. RON. Din aceasta suma se va retine impozitul datorat statului in cuantum de 16% si contributia la Casa de asigurari de sanatate in cuantum de 6,5%.
Art. 6. Data remunerarii: data efectuarii platii se va face lunar in 15 ale lunii urmatoare, sau dupa caz in termen de 10 zile de la incheierea lucrarii.
Cap. III DREPTURILE PRESTATORULUI
Art. 7. Primeste plata pentru lucrarile si serviciile executate pentru ANGAJATOR, plata care a fost convenita intre parti si aratata la art. 5 in conditiie stipulate de prezenta Conventie Civila .
Art. 8. Sa fie de fata la receptia lucrarii de catre beneficiar si semneaza Procesului verbal de receptie a lucrarii/lucrarilor.
Cap. IV OBLIGATILE PRESTATORULUI
Art. 9 Isi desfasoara activitatea la BENEFICIAR in conformitate cu legile, normativele si regulamentele de protectia muncii, de protectie a mediului si prevenirea si stingerea incendiilor aflate in vigoare. Respecta, dupa caz, Regulamentul de ordine interioara al BENEFICIARULUI si orice alta indicatie data de beneficiar pentru buna desfasurare a activitatii pentru care a fost angajat.
Art. 10. Foloseste, dupa caz, echipament de lucru sau/si de protectie.
Art. 11. Fata de terte persoane, se obliga sa respecte confidentialitatea privind serviciile pe care le presteaza pentru BENEFICIAR.
Art. 12 Raspunde de calitatea lucrarii/lucrarilor executate si de termenul de predare a lucrarii stabilit de comun acord cu beneficiarul.
Art. 13 Remediaza pe cheltuiala sa (munca si materiale) obiectiile beneficiarului la lucrarea/lucrarile facute si care sunt consemnate in Procesul verbal de receptia lucrarii, sau/si care au aparut in termenul de garantie.
Cap. IV DREPTURILE ANGAJATORULUI
Art. 14. Poate sa refuze sau sa amane, dupa caz, plata prevazuta la Art. 5, daca PRESTATORUL refuza remedierea obiectiilor consemnate in Procesul verbal de receptia lucrarii, sau pana la data cand prestatorul le remediaza.
Art. 15. Obliga prestatorul la remedieri si reparatii care trebuie facute in termenul de garantie, conform cu Art.12.
Cap.V OBLIGATIILE ANGAJATORULUI
Art. 16. Sa plateasca pentru activitatea de la Art2. PRESTATORULUI plata prevazuta la Art.5 in conditiile respectarii Art.12.
Art. 17. Sa retina impozitul pe venit, contributia pentru asigurari de sanatate (daca e cazul) si sa le vireze la administratia financiara si respectiv la casa de asigurari de sanatate.
Cap VI DURATA CONVENTIEI
Art. 18. Durata este de ………………si incepe cu data de …………………
Art. 19- Daca durata prevazuta la Art.18, este mai mica decat termenul de garantie al lucrarii/serviciilor aratate la Art.2, atunci durata prevazuta la Art. 18 se prelungeste cu perioada impusa de respectarea Art. 13 din prezenta Conventie Civila.
Cap. VII MODIFICAREA CONVENTIEI CIVILE
Art. 20. Modificarea prezentei Conventii civile se va face prin intelegerea partilor si aceasta modificare va fi consemnata in scris ca un act aditional al prezentei Conventii civile.
Cap.VIII INCETEREA CONVENTIEI CIVILE
Art. 21. Incetarea Conventiei Civile are loc:
a) atunci cand durata aratata la Art.18 expira si sunt respectate conditiile Art.19;
b) prin intelegerea partilor si consemnarea scrisa;
c) din initiativa temeinic motivate a uneia dintre partile aratate la Art.1.
Cap.IX RASPUNDEREA PARTILOR
Art. 22. Pentru neexecutarea, executarea partiala, sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor ce decurg din prezenta Conventie Civila, partea aflata in culpa va plati celeilalte parti daune.
Art. 23. Toate neintelegerile privind validarea prezentei Conventii civile, sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acesteia, sa fie solutionate pe cale amiabila, iar in caz contrar se vor solutiona prin intermediul instantelor judecatoresti competente.
Art. 24. Prezenta Conventie Civila nu este supusa reglementarii Legii nr. 53/24.01.03, Codul Muncii, ci ea este incheiata in baza Codului Civil si nu presupune raporturi ierarhice de munca intre parti.
Art. 25. Prezenta Conventie Civila a fost redactata in trei exemplare originale, cite una pentru fiecare parte contractanta si una pentru Administratia financiara, toate exemplarele exemplare avand aceeasi valabilitate.
Incheiata azi ……………………………………..
ANGAJATOR, PRESTATOR,
Categories: Juridic Tags: ,